Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Catalina de ROCABERTí

Catalina de ROCABERTí

Mujer Cir. 1480 - Sí, fecha desconocida