Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Alamanda de ROCABERTI

Alamanda de ROCABERTI

Mujer Cir. 1295 - Sí, fecha desconocida