Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Familia: Gil VASQUES DE SOVEROZA / Sancha GONÇALVES (F34360)Información Familiar