Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Familia: Francesc de MORALES / Joana de LLOFIC (F40647)Información Familiar