Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Manuel Félix Antonio MASSIEU Y LÓPEZ PARRA

Manuel Félix Antonio MASSIEU Y LÓPEZ PARRA

Varón 1869 - Sí, fecha desconocida