Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Imprimir

Amillo Alegre, Francisco (2005). «El reg Major de l'Alfáz i les seues consqüencies per a Benidorm». Actes de les 2 Jornades de patrimoni natural i cultural de la Marina Baixa



Fuente de la información

  • Título Amillo Alegre, Francisco (2005). «El reg Major de l'Alfáz i les seues consqüencies per a Benidorm». Actes de les 2 Jornades de patrimoni natural i cultural de la Marina Baixa 
    Título Abreviado Amillo Alegre (2005) 
    ID de Fuente S378 
    Vinculado a (1) Tomás SANZ