Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)

Imprimir

Castaño i Garcia, Joan. Linatges d'Elx. Institut Municipal de Cultura d'Elx, 2002Fuente de la información